K
Živnostenský register - www.zrsr.sk
Obchodný register - www.orsr.sk
Sociálna poisťovňa - www.socpoist.sk
Zdravotná poisťovňa - www.vszp.sk
Daňové riaditeľstvo - www.drsr.sk
Vytvoril b4, Fost Solutions, s.r.o. 2013-2015
SI-SI s.r.o. 2013

Úvod


Predstavujeme Vám spoločnosť SI-SI s.r.o., ktorá vznikla v roku 2012 transformáciou fyzickej osoby s dlhoročnou praxou. Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd a personálnej agendy. Účtovníctvo vedieme v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z., dodávaťelskou formou, čo znamená, že v dohodnutom termíne preberieme pripravené doklady na spracovanie,ktore po zaúčtovaní a odsúhlasení vrátime nazad zákazníkovi. Účtovné spracovanie predstavuje komplexnú uzávierku účtovného obdobia,ktoré sa odvíja od termínu platitela DPH. Tak získava zákazník presný a verný obraz o svojom hospodárskom výsledku priebežne počas celého roka. Našou prioritou je diskrétnosť, kvalitná práca a hlavne spokojnosť zákazníka. Výhodou využitia našich služieb je najmä ušetrenie finančných prostriedkov na zamestnanie vlastného účtovníka - účtovníčky, ušetrenie na potrebnom kancelárskom vybavení (PC, potrebný software atď...) a v neposlednom rade ušetríte čas potrebný na naštudovanie platných zákonov a sledovanie zmien v daňových zákonoch. Ponúknutý komplex služieb vrátane administratívnej práce s tým súvisiacej v oblasti miezd, dane zo závislej činnosti, sociálneho a zdravotného poistenia, personálnej agendy, Vám umožní sústrediť sa na to, v čom ste odborníci len Vy.

Ingrid Siráková – konateľ spoločnosti